Tedavi Yöntemleri

Saç ekim yöntemleri ikiye ayrılmaktadır .Her iki teknik de canlı saç kökü naklini sağlar ve genel anestezi gerektirmez. Aralarındaki fark saçın alınma şeklidir. Birinci teknik olan FUT (follikuler unite transplantasyonu) tekniginde basin arka kisminda iki kulak arasında saç alınan yerde çizgi şeklinde bir iz kalırken, diğer teknik olan FUE (foliküler ünite ekstraksiyonu) yönteminde arka kısımda saç alınan yerde herhangi bir iz kalmamaktadır. Her iki yöntemde de doğru ellerde saclarin ekildigi alanda herhangi bir iz meydana gelmemektedir.

• FUT (Follikuler Ünite Transplantasyonu) – Klasik Şerit Yöntemi

  Bu yöntemde ensenin biraz üzerinden yaklaşık 20 x 2cm boyutlarinda saçlı deri seridi alinir. Bu bolge daha sonra Plastik Cerrahi Uzmanı tarafından estetik bir görünümde kapatılır. Bu saçlı deri şeridinden mini-mikrogreftler halinde sağlıklı ve dökülmeme özelliği taşıyan saç kökleri ayrılır. Seyrek ve saçsız alanlara tek tek ekilir.  Bu kısımda sadece çizgi şeklinde ince bir iz kalır. Bu yöntemle tek seansta 3000 – 8000 civarında saç teli (1500- 3000 greft) ekilmektedir. Bu rakam bir seans için oldukça yeterlidir ve tek seferde açıklık tamamen kapanır.  Bu rakamın üzerinde söylenecek rakamlar gerçekçi olmayacaktır. Bu klasik yöntemde 6 ay ara ile 2 en fazla da 3 seans ekim yapılabilmektedir. Operasyon 3- 4 saat kadar sürmektedir.   

• FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) – Ameliyatsız Saç Ekimi

FUE yönteminde saçlar yine aynı alandan yani ensenin biraz üzerinden, iki kulak arasında kalan sağlıklı ve dökülmeme özelliği taşıyan bölgeden alınır.   Fakat burada saçın alınma şekli farklıdır; saçlar ucu 0,6 – 1mm çaplı olan  ve aşağıda resmi görülen micro motor punch aleti ile alınır.

Alınan her 0,6-1mm çaplı doku içindeki saç teli sayısı bir, iki veya üç civarında olabilir. Bu yöntemle tek seansta yanı 6-8 saat içerisinde  2000  – 15000 ( 1000 – 4500 greft ) saç teli nakledilebilir. İşlem 6 ay arayla uygulanabilir. Seansların sayısı saç kökü nakli sayısına ve kişinin saçsız veya seyrek olan alanının büyüklüğüne bağlıdır. Bir seansta klasik yöntemde 3000 – 8000 saç teli nakledilebilirken, FUE yöntemiyle ekim yapıldığında 2000 – 15000 saç teline kadar nakledilebilir.

FUE yönteminin belirgin olan üstünlüğü arka kısımda; saç alınan yerde herhangi bir iz kalmaması ve cerrahi bir müdahale gerektirmemesidir. Saçlarını kısa kestirip kullanmak isteyen kişiler açısından bunun son derece önemli olduğu göz önüne alınmalıdır. Ayrıca operasyon sonrası günlerde ağrı veya  dokuda his kaybının olmaması da bu yöntemin tercih edilme sebepleri arasındadır.
Her iki yöntemde de ilk ekilen saçlar birinci ayın sonunda dökülüp, ekimden 2- 3 ay sonra tekrar ve kalıcı olarak çıkmaya ve uzamaya başlarlar.
Saçlar kişinin kendisine ait olduğundan aynı renk ve karakterde çıkar. Ayrıca saç ekiminde sadece saç miktarı ve alınma biçimi değil ekilen saçların yönü, ön saç çizgisinin doğallığı en az ekilen saç miktarı kadar önemlidir.
Bu saçlar hastamızın hayatı boyunca kullanacağı, dökülmeyecek, istenirse boyanabilecek, fön çekilebilecek, uzatılabilecek kendi saçlarıdır.

 SAÇ MEZOTERAPİSİ NEDİR? KİMLERE UYGULANIR?Mezoterapi, cildin orta tabakasına uygulanan bir tedavi yöntemidir. Saç Mezoterapisi , saçın ihtiyacı olan vitaminlerin, minarellerin, proteinlerin saçlı deri içine çok ince iğnelerle enjekte edilmesidir. Saç Mezoterapisi, kıl köklerini besleyen vitaminlerin, antioksidanların ve kan dolaşımını arttırıcı ilaçların 2 veya 4 mm’lik özel iğneler ve özel bir enjektör yardımıyla direkt kıl köklerinin bulunduğu kısma verilmesine dayanır. Mezoterapiden fayda gören saç dökülmeleri; strese bağlı, mevsimsel, metabolik nedenli saç dökülmeleri ve gebelik sonrası ani saç dökülmeleri olarak sıralanabilir.

Mezoterapi dökülmeyi durdurmak ve kontrol altına almak için ek bir yöntemdir. Sonuçlar yüz güldürücü ve kalıcıdır. Uygun dozlar halinde deri içine enjeksiyonlar yapılır. Dermis(derinin ilk katmanı)içine yapılan bu enjeksiyon, hücresel metabolizmayı uyarır ve dokuları canlandırmak için uygun zemin hazırlar.
Kişinin kendi mevcut saçları daha sağlıklı bir görünüme kavuşmuş olur. Saçın ihtiyacına göre haftada bir veya iki seans uygulanabilir. 6 ila 10 seans sonrasında saçlardaki dökülme tamamen durmuş olur.

Saç Mezoterapisi, bayanlara ve baylara kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Hormonel ve genetik saç dökülmelerinde ise bu yöntem destek tedavi olarak tercih edilebilir. Mezoterapi uygulamasında kullanılan karışım içeriği kişinin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir.

Saç gelişimi için gerekli olan eksiklerin giderilmesiyle daha dolgun, hacimli ve parlak saçlara sahip olunur. Mezoterapide eksik olan maddeler küçük dozlarda ve direkt olarak saç köküne en yakın bölüme verildiği için yan etki riski oldukça az ve ihmal edilebilir olup, etki çok kısa sürede elde edilir.